Sedan 2014 har Arbetsmiljöverket beslutat om drygt 800 sanktionsavgifter. Mer än hälften har handlat om regelbrott som gäller fallskydd och trucktillstånd. Det visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Sedan 1 juli 2014 har Arbetsmiljöverket kunnat besluta om sanktionsavgifter inom långt fler områden än tidigare. Nu kommer Arbetsmiljöverket ut med rapporten ”Ett utökat system med sanktionsavgifter – en lägesbild”. Myndigheten har följt upp förändringen. Rapporten baseras på myndighetens statistik och på intervjuer med inspektörer, jurister och sektionsansvariga.

– Vi har nu en viktig lägesbild av resultatet efter att vi fått nya sanktionsmöjligheter, för att få arbetsgivare att skydda arbetstagarna mot farliga moment i arbetsmiljön. Vi ser detta som ett utökat verktyg för effektivare tillsyn, säger tillsynschef Pia Zätterström.

 

Läs mer