Förändringens fyra rum ®

Fyrarummaren®, som den också ofta kallas, visar hur vi som individer upplever verkligheten helt olika.
Den beskriver också hur vårt sätt att uppfatta oss själva, andra och samhället därmed kan få de mest
dramatiska konsekvenser vid förändring, utveckling och under hårt tryck, men också i vardagslag.
Den hjälper oss att fortsätta att tänka klart och kritiskt – även under belastning. Den ger oss helt enkelt
bättre tillgång till våra resurser i de mest skiftande lägen.

 

Hur kan vi underlätta förändring och utveckling?

Med hjälp av Fyrarummarens metoder kan företag och organisationer bl a:

• Genomföra förändringsprocesser och verksamhetsutveckling med hög grad av delaktighet.

• Skapa nödvändig och tillräcklig riktning och struktur i turbulens och kaos.

• Få arbetsgrupper att bli mer produktiva.

• Effektivisera och nå bättre lönsamhet.

• Skapa delaktighet och samarbete när så erfordras.

• Hantera problem och konflikter.

• Förstå och hantera motstånd till förändring

• Leda komplexa processer.

• Skapa förutsättningar för att få Lean eller andra kvalitetsprogram i drift.

Fyrarummaren fungerar såväl för individer och små arbets-, lednings- eller projektgrupper som i stora och komplexa globala organisationer – till vardags liksom i riktigt svåra lägen.

Om teorin

Förändringens fyra rum® är en teori om förändring – om hur människor och organisationer reagerar i förändring och utveckling. Teorin tillkom i mitten av sjuttiotalet, och används idag flitigt inom
organisations- och ledarskapsområdet. Den har sitt ursprung i psykologen och forskaren Claes Janssens forskning som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika stadier, eller tillstånd, i förändringsprocessen. Baserat på forskningsresultaten utvecklade Janssen en serie praktiska och användarvänliga analysinstrument, modeller och verktyg som hjälper individer och organisationer att förbättra sin självförståelse, sin produktivitet och förändringsbenägenhet.

Fyrarummaren® används över hela världen, bl a i Sverige, Norge, Danmark, England, Frankrike,
Finland, Lettland, Afghanistan, Hong Kong, Tyskland, Kina, Kroatien, Australien, USA, Kanada och
Sydamerika. Den kan användas i alla olika typer av företag, verksamheter och branscher.

Kontakta oss för mer information och läs gärna mer på www.forandringensfyrarum.se