Rätt andningsskydd

Där luftföroreningar förekommer på en arbetsplats behövs andningsskydd. Som en hjälp för hur dessa ska användas finns nu en webbsida där man kan läsa mer om hur de ska användas, när filter ska bytas, passningstest och vilka rutiner abetsplatsen bör ha. Läs mer på www.andningsskydd.nu