BAM-Bättre arbetsmiljö, en 3-dagars utbildning där vi pratar arbetsmiljö i sin helhet, förbättringsarbete, metoder och mycket mer. Våra handledare är utbildade i BAM via Prevent och har lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

I november startar vi en öppen utbildning som alla företag kan anmäla sig till.
Kontakta oss redan nu via info@fhc.nu för att anmäla dig.

Det här är utbildningen för dig som behöver lära dig arbetsmiljö från grunden. Du lär dig en effektiv metod för att jobba med arbetsmiljöförbättring. Föreläsningar varvas med grupparbeten, praktikfall och diskussioner om egna erfarenheter.

Innehåll:
– Grundläggande kunskaper i det systematiska arbetsmiljöarbetet inkl. lagar och förordningar som styr
– Att samverka i arbetsmiljöarbete: chefers och skyddsombuds roller
– Att identifiera risker och genomföra åtgärder
– Hur utveckling och förändring på arbetsplatsen kan påverka individ, grupp och organisation
– Arbeta med tillbud och tidiga signaler
– Att arbeta med risk- och friskfaktorer  

Innehållet är framtaget av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent.

Målgrupp: chefer, skyddsombud och andra nyckelpersoner som behöver lära sig om arbetsmiljö från grunden

Kostnad: Kontakta oss för prisinformation. Kursmaterial, fika och lunch ingår.  
När:13/11, 28/11 och 5/12
Tid: 08.30 – 16.30

Anmälan är bindande. 

Vi kan även kundanpassa en egen utbildning om ni är 12 personer eller fler från samma företag. 

Våra kursledare