Den 1 november trädde de reviderade föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet i kraft AFS 2019:3. Den innehåller flera olika ändringar, bland annat införs medicinska kontroller vid handintensivt arbete och kvicksilverexponering. Man inför nya gränser för provtagning av bly och förtydliganden har gjorts kring ansvarsfördelning mellan arbetsgivaren och den medicinska expertisen. Detta är några av ändringarna som man har gjort.

Yrkesgrupper som jobbar med handintensivt arbete som kan öka risken för belastningsskador omfattas av krav på medicinska kontroller. Exempel på sådana yrken kan vara paketering, montering, lokalvård med mera.

På nedan länk kan du klicka dig runt bland de berörda AFS:arna och bra vägledningar. Har du frågor eller önskar lite extra vägledning är du välkommen att kontakta oss!
Arbetsmiljöverkets hemsida
Vägledning Medicinska kontroller 2019:3