Mindfulness på arbetsplatsen

Arbetsmiljöverkets föreskrift, 2015:4, skall hjälpa arbetsgivare att jobba förebyggande med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa har de fem senaste åren ökat med 70% på våra arbetsplatser. En stor del av detta är stressrelaterade sjukdomar. Det kommer ca 800 nya forskningsartiklar/år som visar på olika resultat av mindfulnessträning. Många visar på hur hjärnan utvecklas och bland annat att arbetsminnet ökar. Vi kan också nämna att flera företag nu implementerar mindfulness som ett förhållningssätt t ex. Apple Computer, Google, Yahoo, McKinsey, Deutsche Bank, Starbucks, Trafikverket, Folksam, AstraZeneca mfl.

Mindfulness – medveten närvaro, är ett effektivt verktyg för att få balans i sin arbetssituation och i sitt liv. Syftet är att ge medarbetarna redskap att hantera stress genom medveten närvaro.
Evidensbaserade effekter av Mindfulness är bland annat:

  • Tankestressen minskar
  • Effektiviteten ökar
  • Ökad närvaro och större uppmärksamhet på det man gör
  • Förbättrad återhämtning
  • Bättre kommunikation i arbetsgruppen

Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som medarbetarna känner sig mindre stressade och får ökat fokus. Träningen förbättrar kommunikationen genom en ökad förmåga att lyssna på sig själv och varandra.
Träningen leder till att vi inte dränerar oss på energi utan bli mer balanserade och lugna. Oftast är det inte stressen som är problemet utan bristen på regelbunden återhämtning!
Med mindfulnessträning får du en snabbare och effektivare återhämtning och sömnen kan förbättras.

Metoden är evidensbaserad och forskning påvisar flera positiva förändringar i hjärnan där regelbunden träning ger minskad stress, smärta, oro samt ökad lugn, harmoni, medkänsla.

Korta övningar på 10 minuter per dag gör skillnad!

 

Vår hälso- och stresspedagog håller i ovan program samt individuella mindfulnessprogram.
Kontakta oss för mer information.