*Text från Arbetsmiljöverkets pressmeddelande*
Arbetsmiljöverket ska inspektera hur arbetsgivare motverkar kränkande särbehandling, som olika former av trakasserier. I år riktas ljuset mot Svenska kyrkan och andra trossamfund runtom i landet.
Samtidigt fortsätter liknande inspektioner inom kultur, film och teater.

Läs hela pressmeddelandet på Arbetsmiljöverkets hemsida