Idag har Feelgood Svenska AB tecknat avtal om förvärv av FöretagsHälsan FHC AB med tillträde 1 april 2020. Detta innebär att från och med april så ingår FöretagsHälsan i Feelgoodkoncernen.

De senaste årens utveckling, både i branschen men även omvärlden i stort, har gjort att FöretagsHälsans ägare fattat beslutet att sälja bolaget till Feelgood för att fortsatt kunna möta kundernas behov och efterfrågan. I och med ett samgående med Feelgood kommer vi kunna erbjuda våra kunder en ännu bättre företagshälsa som ligger i framkant på alla plan.

Vi i personalen ser väldigt positivt på detta med fler möjligheter att utveckla verksamheten så att vi kan tillgodose era behov även i framtiden.

All personal och alla avtal följer med till Feelgood i samband med förvärvet.

För frågor går det bra att kontakta vår VD Angelica Strandberg på angelica.strandberg@fhc.nu