Covid-19

Nya rekommendationer kring frågor om coronaviruset (covid-19)

Sveriges företagshälsors rekommendationer med anledningen av spridningen av coronaviruset (covid-19)

Med anledning av spridningen av coronaviruset (covid-19) i Sverige rekommenderar Sveriges företagshälsor, på inrådan av branschens chefsläkare och i enlighet med Folkhälsomyndighetens direktiv, att potentiella smittbärare och personer med symptom bör kontakta 1177. Allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) hänvisas till det nationella informationsnumret 113 13.

Behov av läkarintyg för ansökan om smittbärarpenning hänvisas till den ordinarie hälso- och sjukvården som har beredskap för att hantera detta.

Mer information om viruset och dess spridning hittas lättast på följande sidor:

Arbetsgivare är självklart välkomna att kontakta företagshälsovården för stöd i hur de kan hantera den oro som kan uppstå i arbetsgrupper eller på arbetsplatser med anledning av den uppkomna situationen.