Covid-19

I ljuset av myndigheternas rekommendationer för att stävja smittspridningen i landet har vi valt att införa en temporär förändring när det gäller förstadagsintyg för personer med förkylnings- eller influensaliknande symtom. Från och med måndagen den 16 mars kommer alla personer som söker förstadagsintyg p g a feber, snuva, andningssvårigheter eller hosta att hänvisas till telefonkonsultation med medicinsk personal. Detta för att undvika risken för smittspridning under transport och vid fysiska besök. Personer som dessutom vistats i områden där smittspridning pågår, hänvisas att ringa 1177 för bedömning och rådgivning.

Vi hoppas att ni som arbetsgivare och kund till oss på FHC stödjer oss i vårt arbete att minska risken för smittspridning och, precis som vi, gör allt för att minska riskerna med Covid-19. Vi följer utvecklingen noggrant och kommer självklart att agera om och när läget förändras.

Tack för er förståelse och samverkan. Tveka inte att höra av er vid frågor eller funderingar eller om ni har behov av annat stöd i dessa Corona-tider. Med hopp om en snar återgång till mer normala förhållanden.

Mer information om viruset och dess spridning hittas lättast på följande sidor:
Krisinformation.se
Folkhälsomyndigheten.se