Covid-19

Har du förkylningssymtom?
Folkhälsomyndigheten har nu ändrat riktlinjerna till att alla med förkylnings- eller influensaliknande symtom även lindriga, uppmanas att avstå från sociala kontakter, både i arbets- och i privatlivet, för att minska risken att sprida smitta.

Vi ber därför dig med symtom som snuva, hosta eller feber att inte gå in i våra väntrum utan följa de gällande riktlinjerna ovan. Kontakta oss istället på växeln 0455-30 25 60 så bokar vi om ditt besök.

I dessa infektionstider tar vi ej heller i hand just nu. Vi påminner också om vikten av att tvätta händerna ofta och använda handsprit, i synnerhet när tvål och varmt vatten ej finns nära till hands.