FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Vårt erbjudande

Med 45 år i branschen kan FöretagsHälsan FHC AB erbjuda en helhetslösning med ett produktutbud som täcker behovet för både individ- och företagsutveckling.

Våra kunder

Vi är i dag marknadsledande i östra Blekinge med över 400 kunder med allt från enmansföretag till verksamheter med tusentalet anställda.

Kontakt

Växel: 0455-30 25 60

Mail: info@fhc.nu

Mån-Fre 08.00-17.00

lunchstängt 12.00-13.00

Förändringens fyra rum ®

Fyrarummaren®, som den också ofta kallas, visar hur vi som individer upplever verkligheten helt olika.

Den beskriver också hur vårt sätt att uppfatta oss själva, andra och samhället därmed kan få de mest

dramatiska konsekvenser vid förändring, utveckling och under hårt tryck, men också i vardagslag.

Den hjälper oss att fortsätta att tänka klart och kritiskt – även under belastning. Den ger oss helt enkelt

bättre tillgång till våra resurser i de mest skiftande lägen.

Hur kan vi underlätta förändring och utveckling?

Med hjälp av Fyrarummarens metoder kan företag och organisationer bl a:

• Genomföra förändringsprocesser och verksamhetsutveckling med hög grad av delaktighet.

• Skapa nödvändig och tillräcklig riktning och struktur i turbulens och kaos.

• Få arbetsgrupper att bli mer produktiva.

• Effektivisera och nå bättre lönsamhet.

• Skapa delaktighet och samarbete när så erfordras.

• Hantera problem och konflikter.

• Förstå och hantera motstånd till förändring

• Leda komplexa processer.

• Skapa förutsättningar för att få Lean eller andra kvalitetsprogram i drift.

Fyrarummaren fungerar såväl för individer och små arbets-, lednings- eller projektgrupper som i stora

och komplexa globala organisationer – till vardags liksom i riktigt svåra lägen.

Om teorin

Förändringens fyra rum® är en teori om förändring – om hur människor och organisationer reagerar i

förändring och utveckling. Teorin tillkom i mitten av sjuttiotalet, och används idag flitigt inom

organisations- och ledarskapsområdet.

Teorin har sitt ursprung i psykologen och forskaren Claes Janssens forskning som visar hur en individ

eller en grupp färdas genom olika stadier, eller tillstånd, i förändringsprocessen. Baserat på forskningsresultaten utvecklade Janssen en serie praktiska och användarvänliga analysinstrument, modeller och verktyg som hjälper individer och organisationer att förbättra sin självförståelse, sin produktivitet och

förändringsbenägenhet.

Fyrarummaren® används över hela världen, bl a i Sverige, Norge, Danmark, England, Frankrike,

Finland, Lettland, Afghanistan, Hong Kong, Tyskland, Kina, Kroatien, Australien, USA, Kanada och

Sydamerika. Den kan användas i alla olika typer av företag, verksamheter och branscher.

Kontakta oss för mer information och läs gärna mer på www.fyrarummaren.se

 


Aktuellt

Öppen BAM-utbildning med start 11 oktober


Läs vårt senaste nyhetsbrev här


Flest sanktionsavgifter inom byggbranschen Extern länk


Arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder Extern länk


Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö Extern länk


Mindfulness på arbetsplatsen


Så hjärtsäkrar du arbetsplatsen Extern länk


Förändringens fyra rum - en metod för att underlätta förändring och utveckling


Kan preventiva insatser vara lönsamt för organisationen? Extern länk


Mindre ryggproblem vid bra arbetsmiljö Extern länk


Kommunikativt ledarskap lönar sig Extern länk


Hälsoundersökningar är effektfulla om de har uppföljande insatser Extern länk


Riskbedömningar ger färre olyckor Extern länk


Bättre minne med träning  Extern länk


Forskning kring nyttan av en god arbetsmiljö  Extern länk


Rätt hantering av andningsskydd

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här