FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Förebyggande rehabilitering

Tidiga förebyggande insatser är en framgångsfaktor då det gäller att sänka sjukfrånvaro, förbättra arbetsförmåga och förebygga ohälsa. Ibland kan det räcka med ett medarbetarsamtal för att komma tillrätta med problemet men ibland kan även insatser av företagshälsovården behövas. Vi arbetar aktivt med snabba återkopplingar till arbetsgivaren med förslag på tidiga åtgärder på antingen individ- eller gruppnivå. Vid sjukskrivningar stöttar vi arbetsgivaren och arbetstagaren i hela rehabiliteringsprocessen.

 

Från Försäkringskassan kan den anställde få sjukpenning om denne genomgår en medicinsk och/eller psykosocial behandling eller rehabilitering som är förebyggande. Det kan även användas vid behandling som kan förkorta sjukdomstiden eller helt/delvis kan häva nedsättningen i arbetsförmågan.

Företagshälsans läkare ordinerar den förebyggande rehabiliteringen om en konstaterad förhöjd sjukdomsrisk föreligger, oavsett om det gäller faktorer hos individen själv eller om det är arbetsmiljön som utgör risken.

Läkarutlåtandet skickas till Försäkringskassan för bedömning och beviljande av ersättning. Det går inte att ansöka om förebyggande sjukpenning för enstaka besök utan gäller endast vid en förebyggande behandling.

Arbetsgivaren behöver med andra ord inte betala ut lön för den anställde när denne besöker företagshälsovården. Behandlingen debiteras dock företaget.

Skriv in det du vill söka efter här