FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Vårt erbjudande

Med 45 år i branschen kan FöretagsHälsan FHC AB erbjuda en helhetslösning med ett produktutbud som täcker behovet för både individ- och företagsutveckling.

Våra kunder

Vi är i dag marknadsledande i östra Blekinge med över 400 kunder med allt från enmansföretag till verksamheter med tusentalet anställda.

Kontakt

Växel: 0455-30 25 60

Mail: info@fhc.nu

Mån-Fre 08.00-17.00

lunchstängt 12.00-13.00

Kognitiv beteendeterapi - KBT

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett samlingsnamn för psykoterapier som bygger på inlärningsteori (hur mänskliga beteenden formas i samspel med miljön) och kognitiv teori (hur tankar påverkar känslor och beteenden och vice versa). Syftet är att förändra tankar, känslor och beteenden som skapar psykologiska problem och ersätta med andra mer funktionella beteenden för att minska symtom samt förebygga att de återkommer.

För vem och för vilka problem?

Behandlingen kan rikta sig till individer där detta bedöms vara lämplig behandlingsmetod.  Med KBT kan man behandla olika typer av fobier, ångestsyndrom och depressioner.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen inleds med en analys (beteendeanalys) av vad det problematiska beteendet är, vad som utlöser beteendet samt vilka konsekvenser beteendet får. Därefter kan terapeuten och klienten tillsammans titta på vilka förändringar som behöver göras för att en ny inlärning ska bli möjlig och för att i slutändan möjliggöra ett bättre mående. Arbetssättet kännetecknas av ett nära samarbete mellan terapeut och klient där formen är strukturerad och det finns en tydlighet vad det gäller innehåll och mål med behandlingen. Terapeuten gör en bedömning av vilka metoder som lämpar sig för den aktuella klienten och kan använda sig av flera metoder parallellt för att uppnå så god behandlingseffekt som möjligt. Vanligt förekommande kognitiva och beteendeterapeutiska psykoterapimetoder som kan ingå i behandlingen är: psykoedukation, bearbetning av kognitioner, exponering, beteendeexperiment, beteendeaktivering, avslappningsövningar, medveten närvaro och social färdighetsträning.

Hur länge?

Antalet sessioner kan variera utifrån problematik. Vid exempelvis ångestsyndrom är 15-20 sessioner vanligt. Enklare problem som fobier kräver ofta färre sessioner medan mer genomgripande behandlingar kan pågå under längre tid.

Referenser

Socialstyrelsen

Psykologiguiden 

 


Aktuellt

Öppen BAM-utbildning med start 11 oktober


Läs vårt senaste nyhetsbrev här


Flest sanktionsavgifter inom byggbranschen Extern länk


Arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder Extern länk


Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö Extern länk


Mindfulness på arbetsplatsen


Så hjärtsäkrar du arbetsplatsen Extern länk


Förändringens fyra rum - en metod för att underlätta förändring och utveckling


Kan preventiva insatser vara lönsamt för organisationen? Extern länk


Mindre ryggproblem vid bra arbetsmiljö Extern länk


Kommunikativt ledarskap lönar sig Extern länk


Hälsoundersökningar är effektfulla om de har uppföljande insatser Extern länk


Riskbedömningar ger färre olyckor Extern länk


Bättre minne med träning  Extern länk


Forskning kring nyttan av en god arbetsmiljö  Extern länk


Rätt hantering av andningsskydd

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här