FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

KOF

Ett Krav- Och Funktionsschema, KOF är baserat på en enkät som besvaras av individen och dess närmste chef genom direkt kommunikation och genomförs i samråd med företagshälsovården. Svaren på frågorna utgår från befintligt arbete och blir ett hjälpmedel att hitta obalansen mellan kravet från arbetsgivaren och funktionen hos arbetstagaren utan att en diagnos ställs. Sammanfattningen av arbetsförmågebedömningen ger arbetsgivaren och den anställde en handlingsplan där det framgår vilka insatser som krävs för att få den anställde tillbaka i arbete.

Skriv in det du vill söka efter här