FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Livsstil 

Om dina medarbetare har en hälsosam livsstil påverkar det inte bara dem själva positivt utan även dig som arbetsgivare. Du får mer produktiva och glada medarbetare som gör ett bra jobb och inte behöver riskera att hamna i rehabilitering på grund av sin livsstil. Att företaget prioriterar en hälsosam livsstil hos medarbetarna gör också er till en attraktiv arbetsgivare. I vårt LivsMålsprogram får man som individ egna områden att förbättra samtidigt som du som arbetsgivare får en samlad bild av hur ditt företags anställda mår.

Nedan följer några av våra områden vi arbetar med kring livsstil som antingen kan rikta sig till enskilda individer eller till större grupper på arbetsplatsen.

LivsMål ®

LivsMål har en individuell och en företagsinriktad del, där grundprogrammet är uppbyggt efter en helhetssyn på tillvaron. Genom att göra en inventering av livets olika områden och se vad som är positivt, kanske saknas eller bör stärkas, finns möjlighet att på ett rationellt sätt förbättra sitt välbefinnande, sin hälsa och sitt liv. I programmet går vi igenom kost, motion & fysisk aktivitet, arbete, tankar & känslor, livsenergi, egen tid, återhämtning & sömn, mänsklig gemenskap och andra levnadsvanor såsom tobak och alkohol. Efter ca sex månader görs en uppföljning för att mäta sina mål man satt upp vid första träffen. 

Kost & Motion

Vill du må bra och äta gott (och mycket) utan att gå upp i vikt finns bara ett sätt: du måste lära dig att äta rätt. Balanserad kost är en metod som är lätt att följa och som har stor effekt på hur du mår och hur du ser ut. Det är ingen bantningskur utan ett näringskoncept som du både kan och bör följa resten av livet. Du kommer inte att äta mindre, men antagligen annorlunda än vad du är van vid. Du kommer att uppleva ett ökat välbefinnande och vitalitet. Tänk på att dina val idag avgör hur du ska må i framtiden. I programmet ingår också motionens betydelse för hälsan samt tips och råd om olika motionsformer. Programmet ges både individuellt och i grupp.

HälsoprofilbedömningTM 

 Genom en HälsoprofilbedömningTM motiveras dina medarbetare till en bättre livsstil vilket ger en friskare arbetsplats. Ditt företag får också ett underlag för hur ni kan bedriva vidare ert interna strategiska hälsoarbete genom att få en nulägesanalys kring hälsovanor, hälsoupplevelser och några medicinska och fysiologiska hälsodata. Metoden är baserad på 35 års tvärvetenskaplig och beprövad utveckling och grundar sig på en kombination av beteendevetenskap, medicin och fysiologi. Numera kan vi också erbjuda en inledande HälsoscreeningTM om arbetsgivaren önskar rikta insatserna. Vi levererar samtliga produkter från företaget HPI.

 

Sluta röka/Snusa

Att röka och snusa är en vana som har utvecklats under en mycket lång tid och för att bryta mönstret krävs noggranna förberedelser för att lyckas. De flesta som använder tobak vill oftast sluta men det är inte lätt att bryta detta beroende, även men det går. Att sluta med tobak är en viktig hälsovinst och ger dessutom mer pengar i plånboken och mer tid över till annat. Vi erbjuder både individuella och grupprogram för att lyckas nå ert mål. Läs mer här om hur Din hälsa förbättras dag för dag när du slutat med tobak >>

Sömn

Dålig sömn och brist på återhämtning kan leda till försämrat minne, koncentrationsproblem och ökad risk för bl.a. typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, depression, utmattning, stressrelaterade besvär och man ser en klart ökad risk för olyckor. Sömnen är kroppens sätt att återhämta sig och gör att vi klarar av vardagens utmaningar och krav lättare. Tillfälliga sömnproblem är både vanliga och ofarliga men då problemen kvarstår efter några veckor och man upplever sig sömning och trött dagtid är det viktigt att ta reda på varför man sover dåligt. Vårt sömnprogram startar med en sömnutredning där man beslutat att ytterligare insatser behövs för att komma tillrätta med individens sömnproblem. Det finns flera inriktningar på sömnprogrammen och det är efter sömnutredningen man kan avgöra vilken som är mest lämplig.

Skriv in det du vill söka efter här