FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Medicinsk yoga

MP900402316-4.JPG

Medicinsk yoga är en terapeutisk yogaform som utgår från den klassiska Kundaliniyogan, vilken är en av de äldsta former av yoga människan känner till.  Den medicinska yogan är utvecklad under kliniskt & terapeutiskt arbete av människor på IMY – Institutet för Medicinsk Yoga – där tiotusentals anställda från flera hundra svenska arbetsplatser, däribland Ericsson, AFA, SAS,

Sveriges riksdag, Telia, Trygg-Hansa med flera, deltagit. Medicinsk yoga är också utvecklad utifrån resultatet av hundratals vetenskapliga studier över

hela världen, däribland de svenska Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus

och Stockholms universitet har medverkat.

Man kan med fördel använda medicinsk yoga vid rehabilitering för personer

med olika behov för t. ex. astmatiker, vid utbrändhet, ryggbesvär, hjärtproblem, sömnproblem, migrän, högt blodtryck, fibromyalgi och olika smärtor bl. a. i nacke och axlar. Medicinsk yoga är också en effektiv metod och ett verktyg för att förebygga och hantera stress i vardagen. Andra effekter av yogan är minskning av oro, ökat välbefinnande, ökad koncentration, självläkning och personlig utveckling. I medicinsk yoga innefattas fysiska övningar och ställningar som kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Korta och enkla yogapass varvas med djupverkande meditation för att skapa specifika terapeutiska effekter. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet.

I våra program ingår:

  • Kort historik om yoga
  • Andningsfysiologi - yogisk andning & andningstekniker
  • Meditation
  • Fysiska yogaövningar bl. a. övningar för rygg & nacke
  • Avslappning & avspänning

Skriv in det du vill söka efter här