FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Vårt erbjudande

Med 45 år i branschen kan FöretagsHälsan FHC AB erbjuda en helhetslösning med ett produktutbud som täcker behovet för både individ- och företagsutveckling.

Våra kunder

Vi är i dag marknadsledande i östra Blekinge med över 400 kunder med allt från enmansföretag till verksamheter med tusentalet anställda.

Kontakt

Växel: 0455-30 25 60

Mail: info@fhc.nu

Mån-Fre 08.00-17.00

lunchstängt 12.00-13.00

Medicinska kontroller i arbetslivet 

En medicinsk kontroll är en medicinsk åtgärd som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det används då de förebyggande åtgärderna man gjort på företaget inte minimerar risken för ohälsa. Syftet med dessa är bland annat att tidigt upptäcka eventuell ohälsa i arbetsmiljön, kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk och psykisk förmåga att utföra sina arbetsuppgifter och att förebygga olycksfall i de arbeten som innebär risker där höga krav ställs på omdöme och uppmärksamhet.

Följande kontroller är lagstadgade och ska utföras av läkare som  utfärdar ett tjänstbarhetsintyg vilket förnyas enligt nedan:

- Bly - vart 3:e år

- Dykeriarbete - beroende på den anställdes ålder

- Fibrosframkallande damm (asbest & kvarts) - vart 3:e år

- Härdplastarbete - beroende på vilken härdplast

- Joniserande strålning - vart 3:e år, årlig periodisk kontroll med hälsodeklaration

- Kadmium - vart 3:e år

- Mast- och stolparbete - varje år

- Rök- och kemdykning - varje år

Följande kontroller är obligatoriska för arbetsgivaren att erbjuda men frivilliga för arbetstagaren att genomföra:

- Buller - beroende på nivån av bullerexponeringen

- Nattarbete - beroende på den anställdes ålder och arbetsschema

- Vibrationer - vart tredje år

Läs mer om respektive medicinsk kontroll genom att klicka här >>

Arbetsgivaren har skyldighet att föra register över de anställda som genomgått kontroller och

resultaten av dessa. Företagshälsovården kan hjälpa till med registerhållningen och att skicka kallelser i tid för att förnya tjänstbarhetsintygen. Om företagshälsovården för registret är det viktigt 

att detta också finns tillgängligt på arbetsplatsen.

Läs mer här i Arbetsmiljöverkets AFS 2005:06 - Medicinska kontroller i arbetslivet


Aktuellt

Öppen BAM-utbildning med start 11 oktober


Läs vårt senaste nyhetsbrev här


Flest sanktionsavgifter inom byggbranschen Extern länk


Arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder Extern länk


Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö Extern länk


Mindfulness på arbetsplatsen


Så hjärtsäkrar du arbetsplatsen Extern länk


Förändringens fyra rum - en metod för att underlätta förändring och utveckling


Kan preventiva insatser vara lönsamt för organisationen? Extern länk


Mindre ryggproblem vid bra arbetsmiljö Extern länk


Kommunikativt ledarskap lönar sig Extern länk


Hälsoundersökningar är effektfulla om de har uppföljande insatser Extern länk


Riskbedömningar ger färre olyckor Extern länk


Bättre minne med träning  Extern länk


Forskning kring nyttan av en god arbetsmiljö  Extern länk


Rätt hantering av andningsskydd

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här