FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Vårt erbjudande

Med 45 år i branschen kan FöretagsHälsan FHC AB erbjuda en helhetslösning med ett produktutbud som täcker behovet för både individ- och företagsutveckling.

Våra kunder

Vi är i dag marknadsledande i östra Blekinge med över 400 kunder med allt från enmansföretag till verksamheter med tusentalet anställda.

Kontakt

Växel: 0455-30 25 60

Mail: info@fhc.nu

Mån-Fre 08.00-17.00

lunchstängt 12.00-13.00

Mindfulness på arbetsplatsen 

Varför Mindfulness på arbetsplatsen?

Arbetsmiljöverket har kommit med nya arbetsmiljöföreskrifter, 2015:4, som skall hjälpa arbetsgivare att jobba förebyggande med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa har de fem senaste åren ökat med 70% på våra arbetsplatser. En stor del av detta är stressrelaterade sjukdomar. Det kommer ca 800 nya forskningsartiklar/år som visar på olika resultat av mindfulnessträning. Många visar på hur hjärnan utvecklas och bland annat att arbetsminnet ökar. Vi kan också nämna att flera företag nu implementerar mindfulness som ett förhållningssätt t ex. Apple Computer, Google, Yahoo, McKinsey, Deutsche Bank, Starbucks, Trafikverket, Folksam, AstraZeneca mfl.

Mindfulness – medveten närvaro, är ett effektivt verktyg för att få balans i sin arbetssituation och i sitt liv. Syftet är att ge medarbetarna redskap att hantera stress genom medveten närvaro. Evidensbaserade effekter av Mindfulness är bland annat:

·         Tankestressen minskar

·         Effektiviteten ökar

·         Ökad närvaro och större uppmärksamhet på det man gör

·         Förbättrad återhämtning

·         Bättre kommunikation i arbetsgruppen

 

Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som medarbetarna känner sig mindre stressade och får ökat fokus. Träningen förbättrar kommunikationen genom en ökad förmåga att lyssna på sig själv och varandra. 

 

Träningen leder till att vi inte dränerar oss på energi utan bli mer balanserade och lugna. Oftast är det inte stressen som är problemet utan bristen på regelbunden återhämtning!

Med mindfulnessträning får du en snabbare och effektivare återhämtning och sömnen kan förbättras.

 

Metoden är evidensbaserad och forskning påvisar flera positiva förändringar i hjärnan där regelbunden träning ger minskad stress, smärta, oro samt ökad lugn, harmoni, medkänsla.

Korta övningar på 10 minuter per dag gör skillnad!


Aktuellt

Öppen BAM-utbildning med start 11 oktober


Läs vårt senaste nyhetsbrev här


Flest sanktionsavgifter inom byggbranschen Extern länk


Arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder Extern länk


Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö Extern länk


Mindfulness på arbetsplatsen


Så hjärtsäkrar du arbetsplatsen Extern länk


Förändringens fyra rum - en metod för att underlätta förändring och utveckling


Kan preventiva insatser vara lönsamt för organisationen? Extern länk


Mindre ryggproblem vid bra arbetsmiljö Extern länk


Kommunikativt ledarskap lönar sig Extern länk


Hälsoundersökningar är effektfulla om de har uppföljande insatser Extern länk


Riskbedömningar ger färre olyckor Extern länk


Bättre minne med träning  Extern länk


Forskning kring nyttan av en god arbetsmiljö  Extern länk


Rätt hantering av andningsskydd

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här