FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Mindfulness – medveten närvaro

MH900399620.JPG

Mindfulness är ett effektivt verktyg för att nå balans i sin arbetssituation och i sitt liv. Syftet är att ge medarbetarna redskap att hantera stress genom medveten närvaro.

Vi stressas ofta av egna och andras förväntningar och oroar

oss för sådant som kanske kommer att hända eller sådant

som redan har hänt. Då är risken stor att man tappar fokus

och att man går miste om det enda som verkligen går att påverka, nämligen det som händer just här och nu.

Mindfulness ger medarbetarna förmågan att rikta sin uppmärksamhet mot nuet och att vara koncentrerade och avspända för att acceptera och se verkligheten som den är.

Med hjälp av olika mindfulnessövningar (uppmärksamhetsträning) får medarbetarna träna att vara här och nu och se och möta både den inre och yttre verkligheten precis som det är. Mindfulness är evidensbaserad och forskning visar att det sker en rad positiva förändringar i hjärnan och att metoden är lämplig vid stress, smärta, oro, ångest, sömnbesvär och även för att förhindra återfall i depression.

       

Träningsprogrammet leds av Ing-Greth Hedlund, som är utbildad instruktör i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) för Andries Kroese, Scandinavian Center for Awareness Training (SCAT).

Skriv in det du vill söka efter här