FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Vårt erbjudande

Med 45 år i branschen kan FöretagsHälsan FHC AB erbjuda en helhetslösning med ett produktutbud som täcker behovet för både individ- och företagsutveckling.

Våra kunder

Vi är i dag marknadsledande i östra Blekinge med över 400 kunder med allt från enmansföretag till verksamheter med tusentalet anställda.

Kontakt

Växel: 0455-30 25 60

Mail: info@fhc.nu

Mån-Fre 08.00-17.00

lunchstängt 12.00-13.00

Våra tjänster / Produktområden /

Rehabilitering 

Som arbetsgivare har du ett rehabiliteringsansvar för dina anställda så länge det finns ett anställningsförhållande. Ansvaret omfattar bland annat att anpassa arbetet för den anställde genom att till exempel erbjuda deltidsarbete, göra ändringar i arbetsmiljön och/eller låta den anställde att byta arbetsuppgifter som är mer anpassad efter dennas arbetsförmåga. Ju tidigare man påbörjar rehabiliteringen ju fortare kan man få tillbaka individen i arbete. Genom att som arbetsgivare aktivt arbeta med uppföljning av korttidsfrånvaro kan man tidigt upptäcka och motverka långtidssjukskrivningar. Vi stöttar arbetsgivaren och arbetstagaren i rehabiliteringsprocessen för att få tillbaka individen i arbete under de bästa förutsättningarna.

MH900423061-2.jpg


Aktuellt

Öppen BAM-utbildning med start 11 oktober


Läs vårt senaste nyhetsbrev här


Flest sanktionsavgifter inom byggbranschen Extern länk


Arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder Extern länk


Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö Extern länk


Mindfulness på arbetsplatsen


Så hjärtsäkrar du arbetsplatsen Extern länk


Förändringens fyra rum - en metod för att underlätta förändring och utveckling


Kan preventiva insatser vara lönsamt för organisationen? Extern länk


Mindre ryggproblem vid bra arbetsmiljö Extern länk


Kommunikativt ledarskap lönar sig Extern länk


Hälsoundersökningar är effektfulla om de har uppföljande insatser Extern länk


Riskbedömningar ger färre olyckor Extern länk


Bättre minne med träning  Extern länk


Forskning kring nyttan av en god arbetsmiljö  Extern länk


Rätt hantering av andningsskydd

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här