FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Sjuk- & friskanmälan

Vi kan erbjuda er ett system som håller ordning på era anställdas kort- & långtidsfrånvaro genom ett internetbaserat sjuk- & friskanmälansystem. Den anställde ringer och sjukanmäler sig hos en sjuksköterska som ger rådgivning samt meddelar arbetsgivaren om frånvaron. Detta ger den anställde en trygghet att 24 timmar om dygnet få medicinsk rådgivning och ger också arbetsgivaren en överblick över sjukfrånvaron och en tidig indikation om insatser från företagshälsovården krävs för att undvika långtidssjukskrivning. Erfarenheten från systemet visar entydigt att sjukfrånvaron sänks.

Vi erbjuder denna tjänst i samarbete med MedHelp AB. Kontakta oss för mer information och pris info@fhc.nu

Skriv in det du vill söka efter här