FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Stressmottagning

Hos vår stressmottagning görs ett första bedömningsbesök hos en företagssköterska med utökad provtagning som sedan följs upp vid ett besök hos en företagsläkare. Därefter återkopplas ärendet till arbetsgivaren för beslut av hur man ska gå vidare. Denna kartläggning gör att man i ett tidigt skede kan påbörja rekommendera åtgärder för att minska risken av en långvarig sjukskrivning på grund av stress.

FöretagsHälsan FHC AB har i mer än 40 år arbetat med människor & företag och vi har under de senare åren märkt en tydlig ökad efterfrågan av våra efterhjälpande produkter i och med ett högre tempo både hos företagen men också i vardagen runt omkring oss. Vi har därför samlat våra specialister inom detta område och skapat en stressmottagning där Du som individ och företagare får den bästa vägledningen för att möta livets påfrestningar. Vi har både läkare, sköterskor, beteendevetare, samtalsterapeuter & hälsoutvecklare som varje dag medverkar till människors välmående.

Vad är stress?

Inom vetenskapen definieras stress på olika sätt inom olika områden där det till exempel skiljer sig mellan det psykologiska och det medicinska perspektivet. En stressreaktion är en biologisk process i kroppen som startar när extra resurser krävs. Detta i sig är inte farligt utan snarare nödvändigt, men vid långvarig stressbelastning, utan möjlighet till återhämtning, kan det ge skadliga effekter.

Vid utdragen stressexponering tappar man energi och känner en trötthet och nedstämdhet samtidigt som det är svårt att koppla av då man känner sig uppvarvad. Fysiologiskt förlorar då kroppen sin förmåga att återhämta sig trots vila. Detta ger på sikt ökad risk att drabbas av olika sjukdomar såsom högt blodtryck och diabetes och annan stressrelaterad ohälsa.

Symptom vid stress

Det skiljer sig från individ till individ vilka symptom som uppstår vid långvarig stress men följande är vanliga:

  • Kroppsligt - Huvudvärk, tryck över bröstet, hjärtklappning, orolig mage, värk i nacke & axlar. Även sömnstörningar och trötthet under större delen av dagen är vanliga symptom.
  • Kognitivt - Koncentrationssvårigheter, negativ påverkan på minnet och svårt att göra flera saker samtidigt.
  • Psykiskt - Nedstämdhet, hopplöshet, depression, ökad oro och panikångestattacker. Ångest kan visa sig både psykiskt och fysiskt.

Skriv in det du vill söka efter här