FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Stressprofil

Stressprofilen används som ett verktyg för att minska arbets- och livsstress. Profilen visar inte bara individens starka sidor utan också personens utvecklingsområden. Man får en analys av vilka områden som behöver förbättras vilka kan vara personens beteende, arbetsplatsen och/eller den privata situationen. Detta blir ett viktigt underlag för personlig utveckling och minskad stress. När man med Stressprofilen analyserar nuläget ligger det till grund för den individuella handlingsplan som arbetas fram vilken sedan följs upp.

Profilen fylls i individuellt och kan både vara ett underlag för enskild handledning men även för kartläggning av större grupper, t.ex. en avdelning där man då får ett underlag att arbeta vidare med, som gynnar hela arbetsgruppen.

Stressprofilen genomförs av konsult certifierad via Winmar AB

Skriv in det du vill söka efter här