FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Vårt erbjudande

Med 45 år i branschen kan FöretagsHälsan FHC AB erbjuda en helhetslösning med ett produktutbud som täcker behovet för både individ- och företagsutveckling.

Våra kunder

Vi är i dag marknadsledande i östra Blekinge med över 400 kunder med allt från enmansföretag till verksamheter med tusentalet anställda.

Kontakt

Växel: 0455-30 25 60

Mail: info@fhc.nu

Mån-Fre 08.00-17.00

lunchstängt 12.00-13.00

Våra tjänster / Produktområden / Fysisk arbetsmiljö /

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen huvudansvaret för arbetsmiljön och ska därför kontinuerligt kontrollera de fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållandena på arbetsplatsen för att förebygga ohälsa eller olycksfall i arbetet. Det är dock ett uttalat krav i arbetsmiljölagen att ett organiserat arbetsmiljöarbete skall bedrivas, inte bara av arbetsgivaren, utan även tillsammans med de anställda. Arbetstagarna representeras av ett eller flera skyddsombud på arbetsplatsen som kan ställa krav på åtgärder för att en godtagbar arbetsmiljö upprätthålls.

De anställda har inget uttalat ansvar för arbetsmiljön men ska samarbeta med arbetsgivare och skyddsombud genom att till exempel rapportera risker, tillbud, olycksfall, sjukdom m.m och föreslå åtgärder för dessa och ha synpunkter på åtgärder som genomförts. Arbetsmiljölagen har fastslagit att arbetsgivaren och arbetstagaren ska samverka för att skapa en bra arbetsmiljö på företaget. Företagshälsovårdens roll inom systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är att utifrån sin expertkunskap bedömma de fysiska och psykiska risker som kan finnas och föreslå åtgärder för att minimera dessa. Är den interna kompetensen inom företaget inte tillräcklig ska arbetsgivaren anlita företagshälsovården eller annan kompetens utifrån.

Om en riskbedömning resulterat i upptäckt av något som kan orsaka ohälsa ska arbetsgivaren erbjuda arbetstagarna medicinska kontroller, om de förebyggande åtgärder man gjort inte räcker till. De medicinska kontrollerna ingår i arbetsmiljöarbetet och kan vara en läkarundersökning eller andra typer av hälsoundersökningar.

Läs mer om medicinska kontroller här >>

Läs mer i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS:2001:1


Aktuellt

Öppen BAM-utbildning med start 11 oktober


Läs vårt senaste nyhetsbrev här


Flest sanktionsavgifter inom byggbranschen Extern länk


Arbetsplatsinriktade rehabiliteringsåtgärder Extern länk


Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö Extern länk


Mindfulness på arbetsplatsen


Så hjärtsäkrar du arbetsplatsen Extern länk


Förändringens fyra rum - en metod för att underlätta förändring och utveckling


Kan preventiva insatser vara lönsamt för organisationen? Extern länk


Mindre ryggproblem vid bra arbetsmiljö Extern länk


Kommunikativt ledarskap lönar sig Extern länk


Hälsoundersökningar är effektfulla om de har uppföljande insatser Extern länk


Riskbedömningar ger färre olyckor Extern länk


Bättre minne med träning  Extern länk


Forskning kring nyttan av en god arbetsmiljö  Extern länk


Rätt hantering av andningsskydd

 

Sök

Skriv in det du vill söka efter här