FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Utbildningar på FöretagsHälsan FHC AB

Vi arbetar tvärvetenskapligt i team och använder våra interna kunskaper och erfarenheter för att kunna erbjuda ett heltäckande utbildningsutbud. Nedan är en översikt över våra aktuella utbildningar.

Fysisk arbetsmiljö

Asbest

BAM - Bättre arbetsmiljö

BBS - Beteendebaserad säkerhet

Belastningsergonomi

Buller

Ergonomi

Härdplast

Kemikalier

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vibrationer

Psykosocial arbetsmiljö

Alkohol & droger

AFS 2015:4 Organisatorisk & social arbetsmiljö

Hälsofrämjande ledarskap

Ny chef/Ledare

Coaching

Mentorprogram

Krishantering

Konflikthantering

 

Livsstil & Stress

Kost & Motion

Medicinsk yoga

Mindfulness på arbetsplatsen

Sluta röka/Snusa

Stresshantering

Sömn & återhämtning

Qi-gong

Fysisk hälsa

Första hjälpen

HLR - Hjärt- & lungräddning

DHLR - Hjärt- & lungräddning med hjärtstartare

Skriv in det du vill söka efter här