FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Utbildningar

Nedan är ett urval av våra utbildningar inom psykosocial arbetmiljö. Är det någon utbildning ni saknar bland nedanstående så kontakta oss för ytterligare information.

AFS 2015:4 Organisatorisk & social arbetsmiljö

Vi erbjuder en företagsanpassad utbildning gällande den nya föreskriften där vi fokuserar på hur denna ska implementeras och efterlevas. Utbildningen ger dig som arbetsgivare, chef, arbetsledare och skyddsombud praktisk kunskap utifrån ditt företags förutsättningar.

Alkohol & droger

En för hög alkoholkonsumtion kan snabbt leda till ökad sjukfrånvaro, ohälsa och vara en stor olycksrisk på arbetsplatsen.

Ge därför dina medarbetare ett tillfälle att få lära sig mer om hur de kan hantera ett eventuellt riskbruk eller missbruk på arbetsplatsen. Du som arbetsgivare kan välja om det ska rikta sig till hela arbetsgruppen och/eller till chefer som kan få veta mer om deras ansvar som arbetsledare i frågan.

Stress

Lär dig själv och dina medarbetare mer om vad stress egentligen är och hur det påverkar oss både i arbetet och privat. Hur påverkas kroppen av långvarig stress utan återhämtning, vilka är tecknen på stress och vad kan man göra för att skapa förändring? Vi utbildar både stora och små arbetsgrupper i stresshantering och ger inspiration till förändring samt verktyg för att hantera de situationer som inte kan förändras men där den upplevda stressen ändå kan påverkas i positivt riktning.

 

Ledarskap

Vi har olika ledarskapsutbildningar som

anpassas efter kundens behov. Vi kan erbjuda kortare utbildningar men även större program 

där ämnen som arbetsmiljö, SAM, kommunikation

konflikthantering och stresshantering behandlas. Man kan välja att vara delaktig i ett öppet program där flera andra företag också deltar eller att utbilda en grupp i den egna organisationen där endast deltagare från det egna företaget medverkar.

Vi utbildar allt från stora grupper till individer

Vi skräddarsyr utbildningar så att de passar just

er verksamhet och era medarbetare och vi kan

erbjuda bland annat nedanstående utöver tidigare nämnt:

- Hälsofrämjande ledarskap

- Ny chef/ledare

- Coaching

- Mentorprogram

- Individuell handledning

- Grupphandledning

- Krishantering

Skriv in det du vill söka efter här