FöretagsHälsan FHC AB

Våra tjänster Om FöretagsHälsan Bli kund hos oss

Våra kunder

Våra kunder består av allt från enmansföretag till stora verksamheter med tusentalet anställda. Bland kundföretagen finns representanter från i stort sett alla branscher med såväl privata som statliga ägare. Geografiskt finns kunderna främst i östra Blekinge, men också i Stockholm och Malmö län. Vi är i dag marknadsledande i östra Blekinge med över 300 kunder.

Våra samlade erfarenheter från så varierande verksamheter ger oss – i kombination med vår kompetensbredd – förutsättningarna för att skräddarsy verksamhetsplaner efter era unika behov.

Internt bildar vi gemensamma arbetsgrupper som dokumenterar och följer upp att de åtgärder vi kommit överens om verkligen genomförs.

Skriv in det du vill söka efter här