Fysisk hälsa

Medicinska kontroller i arbetslivet

En medicinsk kontroll är en medicinsk åtgärd som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det används då de förebyggande åtgärderna man gjort på företaget inte minimerar risken för ohälsa. Syftet med dessa är bland annat att tidigt upptäcka eventuell ohälsa i arbetsmiljön, kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk och psykisk förmåga att utföra sina arbetsuppgifter och att förebygga olycksfall i de arbeten som innebär risker där höga krav ställs på omdöme och uppmärksamhet.

Följande kontroller är lagstadgade och ska utföras av läkare som  utfärdar ett tjänstbarhetsintyg vilket förnyas enligt nedan:

 Bly  vart 3:e år

 Dykeriarbete  beroende på den anställdes ålder

 Fibrosframkallande damm (asbest & kvarts)  vart 3:e år

 Härdplastarbete  beroende på vilken härdplast

 Joniserande strålning – vart 3:e år, årlig periodisk kontroll med hälsodeklaration

 Kadmium  vart 3:e år

 Mast- och stolparbete  varje år

 Rök- och kemdykning  varje år

Följande kontroller är obligatoriska för arbetsgivaren att erbjuda men frivilliga för arbetstagaren att genomföra:

 Buller  beroende på nivån av bullerexponeringen

 Nattarbete  beroende på den anställdes ålder och arbetsschema

 Vibrationer  vart tredje år

Läs mer om respektive medicinsk kontroll genom att klicka här >>

 

Arbetsgivaren har skyldighet att föra register över de anställda som genomgått kontroller och

resultaten av dessa. Företagshälsovården kan hjälpa till med registerhållningen och att skicka kallelser i tid för att förnya tjänstbarhetsintygen. Om företagshälsovården för registret är det viktigt

att detta också finns tillgängligt på arbetsplatsen.

Läs mer här i Arbetsmiljöverkets AFS 2019:3 – Medicinska kontroller i arbetslivet

Hälsoundersökningar

Arbetslivsinriktad

Vid en arbetslivsinriktad hälsoundersökning ingår genomgång av hälsa, arbetsmiljö och livsstil relaterat till aktuellt arbete. Dessutom ingår individuell rådgivning i hälso- och arbetsmiljöfrågor i syfte att förebygga arbetsrelaterad ohälsa vilket föregås av en kort enkät. Anpassning av innehåll görs kopplat till arbetsplatsens risker.

 

Nyanställning

Nyanställningsundersökning är för att hjälpa arbetsgivare och arbetstagare att bedöma hälsotillstånd och medicinsk lämplighet inför tilltänkt anställning.

Undersökningen som utförs av företagssköterska kan riktas enligt önskemål samt utifrån arbetsgivarens underlag ”Inför nyanställningsundersökning”. Vid behov konsulteras företagsläkare. Arbetsgivaren ska informera den anställde om vilka resultat ifrån nyanställnings-undersökningen som ska återrapporteras till arbetsgivaren. Individuellt skriftligt utlåtande till arbetsgivaren sker via arbetstagaren.

 

Hälso- och livsstilsinriktad

Vid en hälso- och livsstilsinriktad undersökning ingår en genomgång av hälsa och livsstil med individuell rådgivning. En speciellt utformad enkät men inriktning hälsa – livsstil fylls i vid besöket och används som underlag för rådgivningen.

Hälsoundersökning hjärta-kärl

I en hälsoundersökning hjärta-kärl ingår utöver hälsoundersökning med företagssköterska en läkarundersökning med riskbedömning avseende hjärt-kärlsjukdomar. EKG tas på anställda som fyllt 50 år eller vid behov.

Livsmedel

En livsmedelsundersökning görs på all personal som arbetar med livsmedel och bör följas upp årligen. En hälsodeklaration fylls i som bedöms av en företagssköterska och som i samband med besöket lämnar viktig hygieninformation.

Yrkesinriktad träning

Muskelrelaterade besvär är idag en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Att som arbetsgivare satsa på

sina medarbetares träningskompetens och hälsa leder till lönsam arbetsglädje och är därmed en framgångsfaktor för en frisk och attraktiv arbetsplats.

 

Ett samarbete mellan FöretagsHälsan FHC AB & Blekinge Health Arena

FöretagsHälsan FHC AB erbjuder i samarbete med Blekinge Health Arena ett nytt friskvårdsprogram där du som arbetsgivare nu har chansen att satsa på dina medarbetares hälsa genom att med rätt träning förebygga arbetsrelaterade besvär. Hela programmet utförs i samarbete med erfaren sjukgymnast och fystränare på

Arena Rosenholms friskvårdsanläggning och sträcker sig över 10 veckor. Vi träffas i grupp vid 3 tillfällen.

Syftet med de anpassade träningsveckorna är att individen skall höja sin träningskompetens. Dvs. att träna på rätt sätt utifrån de krav som ställs i det dagliga arbetet, samt ge välbefinnande i livet. Dessa utbildnings- och träningsveckor skall inspirera till fortsatta goda vanor.

 

Innehåll

• Inspirerande introduktionsföreläsning av Miro Zalar.

• Varje person får utifrån sitt yrke genomföra tester tillsammans med sjukgymnast och fystränare.

• Föreläsning och fördjupning i träningslära, anatomi och ergonomi av sjukgymnast.

• Feedback, tolkning av testvärden samt träningsråd.

• Aktuellt arbete och tester anpassade efter yrkesgrupp ligger till grund för ett individuellt träningsprogram. Testerna tas i början av programmet och följs upp i slutet för att kunna utvärdera träningsresultatet. Vi testar spänst, styrka/snabbhet och kondition.

• Två träningstillfällen i veckan på Blekinge Health Arena – Testlabbet. Vid ett av tillfällena finns kunnig personal på ​plats.

Vaccinationer

Vi utför vaccinationer inför tjänsteresor utomlands. Hos oss kan du få information om vilka vaccinationer som rekommenderas just nu i det aktuella land tjänsteresan ska gå till, samt andra råd att tänka på inför din utlandsvistelse. Vilket vaccin som behövs är beroende på vart resan går och hur länge man planerar att stanna i landet. Det är viktigt att i god tid ta kontakt med sin företagshälsovård för att säkerställa att man har fullt vaccinationsskydd då resan påbörjas.

Rekommendationen är att alla bör ha vaccinerats mot de sjukdomar som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet för barn men som vuxen kan det ändå behövas fyllas på med vaccin för difteri, stelkramp eller polio.

Kontakta oss för mer rådgivning kring vaccinationer via vår växel 0455-30 25 60

Övriga provtagningar & intyg

Drogtest

Faecesprov

Körkortsintyg

Sjöfolksintyg

Kontakta oss

Varmt välkommna till oss på FöretagsHälsan FHC

Karlskrona

Gullbernavägen 33
371 47 Karlskrona
Fri parkering

Ronneby

Soft Center, etapp 5
Fridhemsvägen 8, 372 25 Ronneby
Fri parkering

Kontakt

Växel: 0455-30 25 60
Mail: info@fhc.nu
Mån-Fre 08.00-17.00

Telefonväxeln är öppen 8.00-17.00

Lunchstängt mellan 12.00-13.00

Rådgivning och tidsbokning 8.00-9.00 och 13.00-14.00

Karlskrona

Gullbernavägen 33
371 47 Karlskrona
Fri parkering
Välkommna

Vägbeskrivning

Ronneby

Fridhemsvägen 8,
372 25 Ronneby,
Fri parkering
Välkommna

Vägbeskrivning