Livsstil & stress

Livsstil & stress

Vi följer alltid den senaste forskningen inom hälsoutveckling och våra hälsoutvecklare inspirerar individer och grupper att satsa och investera i sin framtid genom en bättre livsstil. Detta leder till lägre sjukfrånvaro och bättre prestationer.

Mindfulness - medveten närvaro

Mindfulness är ett effektivt verktyg för att nå balans i sin arbetssituation och i sitt liv. Syftet är att ge medarbetarna redskap att hantera stress genom medveten närvaro.

Vi stressas ofta av egna och andras förväntningar och oroar oss för sådant som kanske kommer att hända eller sådant som redan har hänt. Då är risken stor att man tappar fokus och att man går miste om det enda som verkligen går att påverka, nämligen det som händer just här och nu.

Mindfulness ger medarbetarna förmågan att rikta sin uppmärksamhet mot nuet och att vara koncentrerade och avspända för att acceptera och se verkligheten som den är.

Med hjälp av olika mindfulnessövningar (uppmärksamhetsträning) får medarbetarna träna att vara här och nu och se och möta både den inre och yttre verkligheten precis som det är. Mindfulness är evidensbaserad och forskning visar att det sker en rad positiva förändringar i hjärnan och att metoden är lämplig vid stress, smärta, oro, ångest, sömnbesvär och även för att förhindra återfall i depression.       

Träningsprogrammet leds av Ing-Greth Hedlund, som är utbildad instruktör i mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR) för Andries Kroese, Scandinavian Center for Awareness Training (SCAT).

Medicinsk yoga

 Medicinsk yoga är en terapeutisk yogaform som utgår från den klassiska Kundaliniyogan, vilken är en av de äldsta former av yoga människan känner till.  Den medicinska yogan är utvecklad under kliniskt & terapeutiskt arbete av människor på IMY – Institutet för Medicinsk Yoga – där tiotusentals anställda från flera hundra svenska arbetsplatser, däribland Ericsson, AFA, SAS, Sveriges riksdag, Telia, Trygg-Hansa med flera, deltagit. Medicinsk yoga är också utvecklad utifrån resultatet av hundratals vetenskapliga studier över hela världen, däribland de svenska Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och Stockholms universitet har medverkat.

Man kan med fördel använda medicinsk yoga vid rehabilitering för personer med olika behov för t. ex. astmatiker, vid utbrändhet, ryggbesvär, hjärtproblem, sömnproblem, migrän, högt blodtryck, fibromyalgi och olika smärtor bl. a. i nacke och axlar. Medicinsk yoga är också en effektiv metod och ett verktyg för att förebygga och hantera stress i vardagen. Andra effekter av yogan är minskning av oro, ökat välbefinnande, ökad koncentration, självläkning och personlig utveckling. I medicinsk yoga innefattas fysiska övningar och ställningar som kombineras med andnings- och koncentrationstekniker. Korta och enkla yogapass varvas med djupverkande meditation för att skapa specifika terapeutiska effekter. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt utifrån individens förmåga och kapacitet.

I vårt program ingår:

 • Kort historik om yoga
 • Andningsfysiologi – yogisk andning & andningstekniker
 • Meditation
 • Fysiska yogaövningar bl.a. övningar för rygg & nacke
 • Avslappning & avspänning

Livsstil

Om dina medarbetare har en hälsosam livsstil påverkar det inte bara dem själva positivt utan även dig som arbetsgivare. Du får mer produktiva och glada medarbetare som gör ett bra jobb och inte behöver riskera att hamna i rehabilitering på grund av sin livsstil. Att företaget prioriterar en hälsosam livsstil hos medarbetarna gör också er till en attraktiv arbetsgivare. I vårt LivsMålsprogram får man som individ egna områden att förbättra samtidigt som du som arbetsgivare får en samlad bild av hur ditt företags anställda mår.

Nedan följer några av våra områden vi arbetar med kring livsstil som antingen kan rikta sig till enskilda individer eller till större grupper på arbetsplatsen.

Kost & Motion

Vill du må bra och äta gott (och mycket) utan att gå upp i vikt finns bara ett sätt: du måste lära dig att äta rätt. Balanserad kost är en metod som är lätt att följa och som har stor effekt på hur du mår och hur du ser ut. Det är ingen bantningskur utan ett näringskoncept som du både kan och bör följa resten av livet. Du kommer inte att äta mindre, men antagligen annorlunda än vad du är van vid. Du kommer att uppleva ett ökat välbefinnande och vitalitet. Tänk på att dina val idag avgör hur du ska må i framtiden. I programmet ingår också motionens betydelse för hälsan samt tips och råd om olika motionsformer. Programmet ges både individuellt och i grupp.

Hälsoprofilbedömning  TM

Genom en HälsoprofilbedömningTM motiveras dina medarbetare till en bättre livsstil vilket ger en friskare arbetsplats. Ditt företag får också ett underlag för hur ni kan bedriva vidare ert interna strategiska hälsoarbete genom att få en nulägesanalys kring hälsovanor, hälsoupplevelser och några medicinska och fysiologiska hälsodata. Metoden är baserad på 35 års tvärvetenskaplig och beprövad utveckling och grundar sig på en kombination av beteendevetenskap, medicin och fysiologi. Numera kan vi också erbjuda en inledande HälsoscreeningTM om arbetsgivaren önskar rikta insatserna. Vi levererar samtliga produkter från företaget HPI.

 

Sluta röka/Snusa

Att röka och snusa är en vana som har utvecklats under en mycket lång tid och för att bryta mönstret krävs noggranna förberedelser för att lyckas. De flesta som använder tobak vill oftast sluta men det är inte lätt att bryta detta beroende, även men det går. Att sluta med tobak är en viktig hälsovinst och ger dessutom mer pengar i plånboken och mer tid över till annat. Vi erbjuder både individuella och grupprogram för att lyckas nå ert mål. Läs mer här om hur Din hälsa förbättras dag för dag när du slutat med tobak >>

 

Sömn

Dålig sömn och brist på återhämtning kan leda till försämrat minne, koncentrationsproblem och ökad risk för bl.a. typ 2 diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, depression, utmattning, stressrelaterade besvär och man ser en klart ökad risk för olyckor. Sömnen är kroppens sätt att återhämta sig och gör att vi klarar av vardagens utmaningar och krav lättare. Tillfälliga sömnproblem är både vanliga och ofarliga men då problemen kvarstår efter några veckor och man upplever sig sömning och trött dagtid är det viktigt att ta reda på varför man sover dåligt. Vårt sömnprogram startar med en sömnutredning där man beslutat att ytterligare insatser behövs för att komma tillrätta med individens sömnproblem. Det finns flera inriktningar på sömnprogrammen och det är efter sömnutredningen man kan avgöra vilken som är mest lämplig.

Utbildning

Utbildningar & seminarier – Livsstil

Vi erbjuder utbildningar och seminarier inom samtliga av våra områden. Program anpassas efter er verksamhets behov och önskemål. Ni kan välja mellan:

 • Kost & Motion
 • Medicinsk yoga
 • Mindfulness på arbetsplatsen
 • Sluta röka/Snusa
 • Stress
 • Sömn & återhämtning
 • Qi-gong

 

Inspirationsdagar

Anordna en inspirationsdag för dina anställda där ni väljer själva vilka delar som ska ingå. Det kan vara allt från konditionstest till föreläsningar & inspiration i livsstilsområdet, arbetsmiljön, kring stress eller inom något annat av våra områden. Kontakta oss för mer information om innehåll och priser info@fhc.nu

Qi-gong

Qi-Gong är en träningsmetod för fysisk och mental balans och under senare år har intresse för den kinesiska egenvårdsmetoden Qi-Gong bara ökat. Metoden har utvecklats i Kina under flera tusen år och utgör grunden för till exempel akupunktur och akupressur. Det finns många olika Qi-Gongstilar och gemensamt för dem alla är att man riktar uppmärksamheten till andningen och kroppsrörelser. Syftet med Qi-Gong är att bevara hälsan och stärka kroppens egen motståndskraft. Qi-Gong kan också kallas hälsogymnastik och den bygger på mjuka rörelser, andningen och koncentration. Effekterna av träningen kan märkas både på det psykiska och fysiska planet och efter en tids träning känner många sig lugnare, mera stresståliga, har lättare för att koncentrera sig, sover bättre och får ökad energi.

Djupavspänningsprogram

Vi erbjuder ett stressreducerande djupavspänningsprogram där fokus ligger på att träna andning och låta kroppen vila i bekväma ställningar som underlättar avslappning och andning.

Programmet är en träningsform som balanserar nervsystemet och hjälper kroppen att läka samt ger förbättrad återhämtning, sömn och mer energi.

Idag ger vi oss oftast för lite tid för avspänning och återhämtning då vi ständigt är aktiva och uppkopplade mot omvärlden vilket gör att vi lever i det sympatiska nervsystemet. Med djupavspänningsprogrammet aktiverar man istället det parasympatiska nervsystemet som ger en lugnande och återuppbyggande effekt.

Mindfulness på arbetsplatsen

Varför Mindfulness på arbetsplatsen?

Arbetsmiljöverket har kommit med nya arbetsmiljöföreskrifter, 2015:4, som skall hjälpa arbetsgivare att jobba förebyggande med psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa har de fem senaste åren ökat med 70% på våra arbetsplatser. En stor del av detta är stressrelaterade sjukdomar. Det kommer ca 800 nya forskningsartiklar/år som visar på olika resultat av mindfulnessträning. Många visar på hur hjärnan utvecklas och bland annat att arbetsminnet ökar. Vi kan också nämna att flera företag nu implementerar mindfulness som ett förhållningssätt t ex. Apple Computer, Google, Yahoo, McKinsey, Deutsche Bank, Starbucks, Trafikverket, Folksam, AstraZeneca mfl.

Mindfulness – medveten närvaro, är ett effektivt verktyg för att få balans i sin arbetssituation och i sitt liv. Syftet är att ge medarbetarna redskap att hantera stress genom medveten närvaro. Evidensbaserade effekter av Mindfulness är bland annat:

·         Tankestressen minskar

·         Effektiviteten ökar

·         Ökad närvaro och större uppmärksamhet på det man gör

·         Förbättrad återhämtning

·         Bättre kommunikation i arbetsgruppen

 

Att träna mindfulness på arbetsplatsen innebär att effektiviteten och produktiviteten ökar, samtidigt som medarbetarna känner sig mindre stressade och får ökat fokus. Träningen förbättrar kommunikationen genom en ökad förmåga att lyssna på sig själv och varandra. 

Träningen leder till att vi inte dränerar oss på energi utan bli mer balanserade och lugna. Oftast är det inte stressen som är problemet utan bristen på regelbunden återhämtning! Med mindfulnessträning får du en snabbare och effektivare återhämtning och sömnen kan förbättras.

Metoden är evidensbaserad och forskning påvisar flera positiva förändringar i hjärnan där regelbunden träning ger minskad stress, smärta, oro samt ökad lugn, harmoni, medkänsla. Korta övningar på 10 minuter per dag gör skillnad!

Kontakta oss

Varmt välkommna till oss på FöretagsHälsan FHC

Karlskrona

Gullbernavägen 33
371 47 Karlskrona
Fri parkering

Ronneby

Soft Center, etapp 5
Fridhemsvägen 8, 372 25 Ronneby
Fri parkering

Kontakt

Växel: 0455-30 25 60
Mail: info@fhc.nu
Mån-Fre 08.00-17.00

Telefonväxeln är öppen 8.00-17.00

Lunchstängt mellan 12.00-13.00

Rådgivning och tidsbokning 8.00-9.00 och 13.00-14.00

Karlskrona

Gullbernavägen 33
371 47 Karlskrona
Fri parkering
Välkommna

Vägbeskrivning

Ronneby

Fridhemsvägen 8,
372 25 Ronneby,
Fri parkering
Välkommna

Vägbeskrivning