Medicinska kontroller i arbetslivet

En medicinsk kontroll är en medicinsk åtgärd som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det används då de förebyggande åtgärderna man gjort på företaget inte minimerar risken för ohälsa. Syftet med dessa är bland annat att tidigt upptäcka eventuell ohälsa i arbetsmiljön, kontrollera att arbetstagaren har tillräcklig fysisk och psykisk förmåga att utföra sina arbetsuppgifter och att förebygga olycksfall i de arbeten som innebär risker där höga krav ställs på omdöme och uppmärksamhet.

Följande kontroller är lagstadgade och ska utföras av läkare som  utfärdar ett tjänstbarhetsintyg vilket förnyas enligt nedan:

– Bly – vart 3:e år

– Dykeriarbete – beroende på den anställdes ålder

– Fibrosframkallande damm (asbest & kvarts) – vart 3:e år

– Härdplastarbete – beroende på vilken härdplast

– Joniserande strålning – vart 3:e år, årlig periodisk kontroll med hälsodeklaration

– Kadmium – vart 3:e år

– Mast- och stolparbete – varje år

– Rök- och kemdykning – varje år

Följande kontroller är obligatoriska för arbetsgivaren att erbjuda men frivilliga för arbetstagaren att genomföra:

– Buller – beroende på nivån av bullerexponeringen

– Nattarbete – beroende på den anställdes ålder och arbetsschema

– Vibrationer – vart tredje år

Läs mer om respektive medicinsk kontroll genom att klicka här >>

Arbetsgivaren har skyldighet att föra register över de anställda som genomgått kontroller och resultaten av dessa. Företagshälsovården kan hjälpa till med registerhållningen och att skicka kallelser i tid för att förnya tjänstbarhetsintygen. Om företagshälsovården för registret är det viktigt  att detta också finns tillgängligt på arbetsplatsen.

Läs mer här i Arbetsmiljöverkets AFS 2005:06 – Medicinska kontroller i arbetslivet

Kontakta oss

Varmt välkommna till oss på FöretagsHälsan FHC

Karlskrona

Gullbernavägen 33
371 47 Karlskrona
Fri parkering

Ronneby

Soft Center, etapp 5
Fridhemsvägen 8, 372 25 Ronneby
Fri parkering

Kontakt

Växel: 0455-30 25 60
Mail: info@fhc.nu
Mån-Fre 08.00-17.00

Telefonväxeln är öppen 8.00-17.00

Lunchstängt mellan 12.00-13.00

Rådgivning och tidsbokning 8.00-9.00 och 13.00-14.00

Karlskrona

Gullbernavägen 33
371 47 Karlskrona
Fri parkering
Välkommna

Vägbeskrivning

Ronneby

Fridhemsvägen 8,
372 25 Ronneby,
Fri parkering
Välkommna

Vägbeskrivning