Rehabilitering

Rehabilitering

Som arbetsgivare har du ett rehabiliteringsansvar för dina anställda så länge det finns ett anställningsförhållande. Ansvaret omfattar bland annat att anpassa arbetet för den anställde genom att till exempel erbjuda deltidsarbete, göra ändringar i arbetsmiljön och/eller låta den anställde att byta arbetsuppgifter som är mer anpassad efter dennas arbetsförmåga. Ju tidigare man påbörjar rehabiliteringen ju fortare kan man få tillbaka individen i arbete. Genom att som arbetsgivare aktivt arbeta med uppföljning av korttidsfrånvaro kan man tidigt upptäcka och motverka långtidssjukskrivningar. Vi stöttar arbetsgivaren och arbetstagaren i rehabiliteringsprocessen för att få tillbaka individen i arbete under de bästa förutsättningarna.

Sjuk- & friskanmälan

Vi kan erbjuda er ett system som håller ordning på era anställdas kort- & långtidsfrånvaro genom ett internetbaserat sjuk- & friskanmälansystem. Den anställde ringer och sjukanmäler sig hos en sjuksköterska som ger rådgivning samt meddelar arbetsgivaren om frånvaron. Detta ger den anställde en trygghet att 24 timmar om dygnet få medicinsk rådgivning och ger också arbetsgivaren en överblick över sjukfrånvaron och en tidig indikation om insatser från företagshälsovården krävs för att undvika långtidssjukskrivning. Erfarenheten från systemet visar entydigt att sjukfrånvaron sänks.

Vi erbjuder denna tjänst i samarbete med MedHelp AB. Kontakta oss för mer information och pris info@fhc.nu

KOF

 Ett Krav- Och Funktionsschema, KOF är baserat på en enkät som besvaras av individen och dess närmste chef genom direkt kommunikation och genomförs i samråd med företagshälsovården. Svaren på frågorna utgår från befintligt arbete och blir ett hjälpmedel att hitta obalansen mellan kravet från arbetsgivaren och funktionen hos arbetstagaren utan att en diagnos ställs. Sammanfattningen av arbetsförmågebedömningen ger arbetsgivaren och den anställde en handlingsplan där det framgår vilka insatser som krävs för att få den anställde tillbaka i arbete.

Förebyggande rehabilitering

Tidiga förebyggande insatser är en framgångsfaktor då det gäller att sänka sjukfrånvaro, förbättra arbetsförmåga och förebygga ohälsa. Ibland kan det räcka med ett medarbetarsamtal för att komma tillrätta med problemet men ibland kan även insatser av företagshälsovården behövas. Vi arbetar aktivt med snabba återkopplingar till arbetsgivaren med förslag på tidiga åtgärder på antingen individ- eller gruppnivå. Vid sjukskrivningar stöttar vi arbetsgivaren och arbetstagaren i hela rehabiliteringsprocessen.

 

Från Försäkringskassan kan den anställde få sjukpenning om denne genomgår en medicinsk och/eller psykosocial behandling eller rehabilitering som är förebyggande. Det kan även användas vid behandling som kan förkorta sjukdomstiden eller helt/delvis kan häva nedsättningen i arbetsförmågan.

Företagshälsans läkare ordinerar den förebyggande rehabiliteringen om en konstaterad förhöjd sjukdomsrisk föreligger, oavsett om det gäller faktorer hos individen själv eller om det är arbetsmiljön som utgör risken.

Läkarutlåtandet skickas till Försäkringskassan för bedömning och beviljande av ersättning. Det går inte att ansöka om förebyggande sjukpenning för enstaka besök utan gäller endast vid en förebyggande behandling.

Arbetsgivaren behöver med andra ord inte betala ut lön för den anställde när denne besöker företagshälsovården. Behandlingen debiteras dock företaget.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan man söka bidrag hos Försäkringskassan, för att köpa in arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, vilket syftar till att förebygga och förkorta sjukfall på arbetsplatsen. För att få bidraget krävs det att en bedömning och kartläggning görs av företagshälsovården eller likvärdig aktör. Försäkringskassan betalar ut bidraget direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden upp till 10 000kr per person och år. Bidraget kan sökas för insatser utförda från och med 1 juli 2018. 

Kontakta oss för mer information och läs gärna mer på Försäkringskassans hemsida http://www.forsakringskassan.se

Kontakta oss

Varmt välkommna till oss på FöretagsHälsan FHC

Karlskrona

Gullbernavägen 33
371 47 Karlskrona
Fri parkering

Ronneby

Soft Center, etapp 5
Fridhemsvägen 8, 372 25 Ronneby
Fri parkering

Kontakt

Växel: 0455-30 25 60
Mail: info@fhc.nu
Mån-Fre 08.00-17.00

Telefonväxeln är öppen 8.00-17.00

Lunchstängt mellan 12.00-13.00

Rådgivning och tidsbokning 8.00-9.00 och 13.00-14.00

Karlskrona

Gullbernavägen 33
371 47 Karlskrona
Fri parkering
Välkommna

Vägbeskrivning

Ronneby

Fridhemsvägen 8,
372 25 Ronneby,
Fri parkering
Välkommna

Vägbeskrivning